logo_amf

Llicència d'activitats

Permisos d'obertura d'establiments, local i naus industrials

Certificats

Obres i instal·lacions.

Comprovació física del compliment de la normativa.

Instal·lacions

Baixa tensió

Clima, aire comprimit.

Auditories energètiques

Certificat energètic

Gestió energètica

Llicències d'obres

Realització de projectes

Llicència d'obres menors per local o habiatage.

Plans d'autoprotecció

Elaboració, implantació

Manteniment

PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTI A:

http://www.vectors.es/